Huurvoorwaarden

Algemene boekingsvoorwaarden

Wanneer u de vakantiewoning boekt, verklaart u zich akkoord met de onderstaande huurvoorwaarden. Gelieve ze daarom zorgvuldig door te nemen wanneer u wil boeken.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de woning die zich bevindt te Tour 16, 6941 Heyd-Durbuy en er kan er alleen maar van deze voorwaarden worden afgeweken indien de eigenaar voorafgaandelijk en schriftelijk er mee ingestemd heeft. Deze schriftelijke instemming wordt dan vermeld op de boekingsbevestiging. De huurder kan dus in geen geval aanspraak maken op de toepassing van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden.

Boeken

U kunt telefonisch of via internet boeken. Deze manieren van boeken zijn bindend. Met het vastleggen van een boekingsopdracht worden de algemene voorwaarden van kracht.

Er zijn geen boekingskosten verbonden aan een boeking daar men rechtstreeks met de eigenaar handelt.

Boekingsopdracht en betalingen:

 • Elke boeking wordt door de eigenaar bevestigd door middel van een boekingsbevestiging per e-mail.
 • Binnen 5 dagen na ontvangst van deze boekingsbevestiging dient er een aanbetaling van 30% van de huursom te gebeuren.
 • Het restant van de huursom + een waarborg van 300 euro dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.
 • Bij boeking binnen de 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode dient u de totale huur + een waarborg van 300 euro te betalen.
 • Bij niet tijdige betaling van de aanbetaling en/of saldo van de huursom is de eigenaar gerechtigd de geboekte periode voor de verhuur van de vakantiewoning te annuleren. De annulatievoorwaarden beschreven in zijn dan van kracht. De waarborg zal steeds volledig teruggestort worden in geval van annulering.

Annuleren

Bedenktijd: een boeking kunt u zonder kosten binnen 5 dagen, gerekend vanaf de boekingsdatum, annuleren. U kunt dit schriftelijk of per e-mail doen. Deze bedenktijd geldt niet voor boekingen binnen de 30 dagen voor aanvang van de huurperiode.

Bij annulering na deze 5 dagen of boekingen binnen de 30 dagen voor de huurperiode, zijn onderstaande annuleringsvoorwaarden van kracht.

Annulering door de huurder

 • Annuleringen dienen per e-mail aan de eigenaar te worden doorgegeven. Direct na ontvangst van de annulering, zendt de eigenaar een annuleringsbevestiging per e-mail.
 • Bij annulering tot de 30ste dag voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 30% van de huursom.
 • Bij annulering tussen de 30ste dag en de 14de dag voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 60% van de huursom.
 • Bij annulering na de 14de dag voor de aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 80% van de huursom.
 • Vanaf 48 u voor aankomst bedragen de annuleringskosten 100%.
 • Annulatieverzekering: annuleringen welke voor de annuleringsverzekering in aanmerking komen, worden behandeld conform de verzekeringsvoorwaarden van uw verzekeringsmaatschappij. De huurder staat het vrij een annulatieverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze. De kosten hiervan zijn ten laste voor de huurder.

Annulering door de verhuurder

Indien omstandigheden of overmacht de eigenaar dwingen tot annulering van de al gehuurde vakantiewoning, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en onmiddellijk zal de eigenaar het reeds betaalde bedrag terugstorten. De huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van het betaald bedrag.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van de huurder

 • Het gehuurde vakantiehuis dient door de huurder, zijn medehuurders of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.
 • De hoofdhuurder is aansprakelijk voor schade die door hem/haar, door medehuurders of door eventuele bezoekers worden veroorzaakt, ook wanneer deze na zijn/haar vertrek geconstateerd worden. Wanneer schade na vertrek van de hoofdhuurder wordt geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de eigenaar.
 • Bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen.
 • De huurder dient ervoor te zorgen dat hij geen lawaaioverlast veroorzaakt aan de omwonenden. Bij inbreuk, worden alle personen zonder waarschuwing vooraf – zonder teruggave van huurgelden – uit de vakantiewoning verwijderd.
 • Niets van meubilair mag worden verplaatst.  Ook al denkt men nog zo voorzichtig te zijn, het verplaatsen van kasten en bedden leidt dikwijls tot beschadiging van muren en meubels.
 • Het is niet toegestaan om een vuurtje te maken in de tuin. LET OP: 3 achter in de tuin ligt een gastank. Het is verboden vuur te maken op minder dan 5 meter van deze tank. Ook niet roken!
 • Het is verboden het vakantiehuis te gebruiken om feesten en/of drankpartijen te organiseren. Bij inbreuk wordt de huurperiode verbroken zonder dat de huurder enig recht heeft op terugvordering van de resterende huur.
 • Roken: Het is totaal verboden te roken in de gehele woning. Bij een interventie door de brandweer omdat de brandcentrale reageert op roken, zullen de kosten op de huurder verhaald worden.

Honden

 • 1 (assistentie) hond is toegelaten en moet voldoen aan volgende voorwaarden;
 • De hond is zindelijk, bijt niet in meubels en is het gewoon om mee te gaan op vakantie. De huurder heeft nog geen negatieve ervaringen gehad bij vroegere vakanties.
 • De hond komt niet in de slaapkamers, in de zetels en op de stoelen.
 • De hond is geen bron van lawaaioverlast.
 • De hond wordt nooit alleen achtergelaten in de woning.
 • De hond mag niet uitgelaten worden op het grasveld, dit is een speelveld voor kinderen!
 • De hond slaapt in zijn mand, bench of in de auto.
 • Honden worden uitgelaten op de parking, uitwerpselen oprapen met een zakje en bij het restafval doen.
 • Conform het politieregelement van Durbuy worden honden aan de leiband gehouden, ook in de tuin
 • Indien de hond extra vervuiling met zich meebrengt (b.v. haren, urine, sporen van vuile poten, enz.) zal de huurder aan het eind van zijn verblijf deze extra vervuiling zelf proper maken. Indien de eindschoonmaak, verzorgd door de verhuurder, toch extra werk vraagt zal dit verrekend worden met de waarborg

Aansprakelijkheidsverzekering

 • De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een aansprakelijkheidsverzekering (familiale verzekering).
 • De huurder wordt er op gewezen er goed aan te doen zijn wettelijke aansprakelijkheid, in geval van de door hem veroorzaakte brand van de betrokken vakantiewoning te verzekeren. Gelieve dit te checken bij uw verzekeringsagent.

Aansprakelijkheid van de verhuurder

 • De eigenaar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook berokkend aan huurders van de vakantiewoning, de ter beschikking gestelde spelen of tuinen. De prijzen en kosten vermeld op de boekingsbevestiging zijn van toepassing.
 • De eigenaar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan.
 • Het kan gebeuren dat er in de buurt van uw vakantiewoning wordt gewerkt. Wij denken bijvoorbeeld aan wegwerkzaamheden of bouwactiviteiten. Wij kunnen voor eventuele geluidsoverlast geen verantwoordelijkheid aanvaarden.
 • De eigenaar is niet steeds ter plaatse aanwezig. In de bevestigingsmail van je boeking ontvangt men het telefoonnummer van de eigenaar. Indien nodig kan men altijd één van deze nummers contacteren.
 • Op al de boekingsovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter.

Maximum aantal personen = 9

 • In de huisbeschrijving vermeldt de eigenaar het maximaal aantal personen dat in het vakantiehuis mag verblijven. Dit aantal (in dit geval 9) kan in geen geval overschreden worden. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd zonder aanspraak op teruggave van de huur.
 • Een kindje onder het jaar wordt niet als volwaardig persoon geteld doch dient wel op voorhand te worden vermeld.
 • Bij het overschrijden van het maximum aantal personen is men niet meer in orde met het reglement van het Waalse gewest in verband met de brandveiligheid en met de brandverzekering.
 • Indien er buiten medeweten van de verhuurder extra personen in de vakantiewoning komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die zal worden ingehouden op de waarborg.
 • Onderverhuren is niet toegestaan.
 • Het bijzetten van bedden, tenten, caravans of mobilhomes is niet toegestaan.

Aankomst en vertrek

 • Gelieve de aankomst en vertrekuren strikt te respecteren. Wij hebben voldoende tijd nodig om het huis optimaal te poetsen voor de nieuwe gasten.
 • Indien uw aankomstuur afwijkt van 16:00 vragen wij om ons tijdig te verwittigen.
 • Aankomstuur: de vakantiewoning is ter jullie beschikking vanaf 16:00, de dag van aankomst.
 • Vertrekuur: elke dag tot 10u.

Het einde van het verblijf/eindschoonmaak

 • Het gehuurde vakantiehuis dient altijd netjes te worden achtergelaten na afloop van uw verblijf. Dit houdt in: de woning op te ruimen: alles terug op zijn plaats te zetten, vuilnisbakken te ledigen, het aanrecht op te ruimen en de schone vaat in de kast te zetten en de vakantiewoning netjes (bezemschoon) achter te laten.
 • Indien de woning en/of tuin in zo een staat is dat men niet rondkomt met de vooropgezette schoonmaakuren, dan heeft de eigenaar het recht extra schoonmaakuren aan te rekenen en dit aan 25 euro/uur.  Foto’s gelden als bewijsmateriaal.

Verlaten van de woning

Gelieve bij vertrek alle lichten uit te doen en de ramen en deuren te sluiten.

Huisvuil sorteren

 • Men dient het huisvuil te sorteren conform het Waalse reglement. De verhuurder stelt in de woning het sorteerreglement en de bakken hiervoor ter beschikking.
 • Indien dit niet gebeurd is, wordt het huisvuil niet meegenomen door de ophaaldienst en kan er een boete volgen. Deze boete wordt verhoogd met 50% en zal worden verhaald op de huurder.
 • Papier, karton, glas en aardewerk dienen door de huurder meegenomen te worden.

Matrassen en beddegoed

Elk bed is voorzien van  een matras met beschermer, hoofdkussen en 2 donsdekens. De bedden mogen enkel opgedekt beslapen worden. Dus zeker meebrengen: onderlaken, kussensloop en dekbedovertrek. We dringen erop aan om geen slaapzakken te gebruiken. Het beddengoed mag niet gebruikt worden buiten de slaapkamer. Bij verontreiniging van  matrassen/ kussens/dekbed zullen de kosten voor reiniging of vervanging aangerekend worden aan de huurder.

Bed- en badlinnenpakketten kunnen aan 5 € pp bij de boeking gereserveerd worden.

Waarborg

 • De vakantiewoningen hebben waardevolle spullen en de waarborg dient om eventuele ongelukjes of beschadiging te vergoeden.
 • Klachten in verband met de inventaris en bestaande schade worden aanvaard tot 4 uur na uw aankomst. Deze dient men te melden bij de eigenaar of zijn vertegenwoordiger ter plaatse.
 • De controle van de vakantiewoning gebeurt bij het poetsen. Het is dus bij het poetsen dat men schade, verlies of breuk kan vaststellen. Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en geen schade of breuk is geconstateerd, dan wordt uw waarborgsom ten laatste twee weken na verblijf via bankoverschrijving geretourneerd. Gaat de schade het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling over te maken binnen de week na berichtgeving.
 • Een conflict over de eventuele schade is een conflict tussen eigenaar en de huurder. De eigenaar beslist over de waarborg.
 • Men doet er goed aan spontaan ongelukjes te melden aan de eigenaar.
 • Indien men wat breekt is het raadzaam de gebroken stukken opzij te houden voor eigenaar of de verantwoordelijke. Zo kan deze vaststellen over welk gebroken stuk het gaat en voorkomt dit discussies en misverstanden.
 • Bij een ongeluk of bij een betwisting kan u best communiceren met de verantwoordelijke en/of de eigenaar. Zo kunnen de dingen opgehelderd worden en kan men tot een oplossing komen die beide partijen kunnen aanvaarden.

Gegevens verhuurder:

Hilde Leenaers
Sittardlaan 34
3500 Hasselt
011/22 93 92
0473/ 601 851


Copyright vakantiewoningpuravida.be - 2021